Za građanstvo

Search

Kako ustrajati u željenoj promjeni ponašanja?

Donošenje odluke o promjeni prvi je korak u promjeni svojih zdravstvenih ponašanja. To su odluke koje često donosimo lako i brzo, a opet, naše ponašanje ostaje isto i odluke ostajuupravo to – samo odluke i neke crtice zapisane na papirićima ili u telefonima kojima se više na bavimo. Koji su to faktori koji utječu na […]

Kako se motivirati na promjenu prehrambenih navika?

Odluke o promjenama u zdravstvenim ponašanjima često su one kojih puno ima, mnogo razmišljamo o njima i značajno su opterećujuće. Pritom je pak, njihova realizacija, često nedostatna ili čak, u potpunosti nepostojeća. U ovom će tekstu biti nekoliko riječi o tome kako si pomoći u procesu promjene zdravstvenih ponašanja.             Načini kako uvesti promjenu u […]

Strah od inzulinske terapije i igle kod osoba sa tipom 2 šećerne bolesti

Fobije su poremećaji u domeni anksioznih poremećaja čija je karakteristika intenzivan i uznemirujući strah od predmeta, životinja, situacija ili iskustva. Svakodnevan život sa fobjom može biti prilično iscrpljujuć, a najčešći načini kako se ljudi nose sa fobijama je pribjegavanje ponašanjima izbjegavanja premeta fobije. Strahovi koje ljudi imaju nisu nužno na razini fobije i ne spadaju […]