Za građanstvo

Search

Iako je cijepljenje protiv pneumokokne bolesti već odavno stručno preporučeno i besplatno za kronične bolesnike, pneumokoknim cjepivom procijepljeno je samo 5% osoba u riziku od teških oblika bolesti. Poznato je da se rizik pojave teških oblika pneumokokne bolesti povećava sa dobi i kroničnim bolestima, čak 3 do 7 puta. Tako je u 2017. godini je zabilježeno gotovo 1.200.000 smrtnih slučajeva invazivne pneumokokne bolesti u svijetu što predstavlja značajan javnozdravstveni problem.

Cijepljenje cjepivom protiv pneumokokne bolesti moguće je provoditi tijekom cijele godine, a moguće je u istom posjetu liječniku osobu cijepiti i sa drugim cjepivima, u prvom redu cjepivom protiv gripe ili COVID-19 bolesti. Pneumokokno polisaharidno cjepivo je u uporabi više od 40 godina i posebno je važna njegova primjena u osoba sa šećernom bolesti.

U Republici Hrvatskoj cijepljenje protiv pneumokoka je započeto još 1977. godine a prema Programu 2. Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) polisaharidno pneumokokno cjepivo koje se daje u jednoj dozi je preporučeno i besplatno za sve osobe starije od dvije godine sa sljedećim medicinskim indikacijama: imunokompromitirane osobe te imunokompetentne osobe (šećerna bolest, kronične bolesti; srca, pluća, bubrega i jetre ) bez potrebe za docjepljivanjem. Cijepljenje ovim cjepivom kod osoba sa šećernom bolesti je značajno kao i dobra regulacija glikemije jer pravilno regulirana glikemija dovodi do boljeg ishoda kod pojave zaraznih bolesti, a cijepljenje sprječava nastanak bolesti. Stopa pojavnosti invazivne pneumokokne bolesti je u pacijenata s dijabetesom 3 puta veća nego kod zdrave populacije stoga je iznimno važno da se na vrijeme cijepe te skupine bolesnika kako bi se spriječila teža kliničke slike pneumokokne bolesti.

Posebno želimo naglasiti činjenicu da je učinkovitost pneumokoknog cjepiva za oboljele od šećerne bolesti najviša, te iznosi čak 84% uz primjenu samo jedne doze cjepiva. Sve zainteresirane osobe mogu se cijepiti u ordinaciji primarne medicine kod svog izabranog liječnika (prema dogovoru) ili kod epidemiologa u zavodima za javno zdravstvo.

prim. dr. sc. Diana Nonković, spec. epidemiologije